Odborné akcie  s hlavnou témou:

dátum konania

miesto konania

hlavná téma

2.7.1996

FaF UK Bratislava

prednášky odborníkov z praxe

1.7.1997

VÚLM Modra

základný výskum liečivých rastlín a prírodných liečiv na vysokých školách SR

1.7.1998

divízia LR Malacky

spracovanie liečivých rastlín (LR)

9.6.1999

Novoľubovnianske kúpele

pestovanie a spracovanie LR

3..6.2000

hotel Starý orech, Hurbanovo

pestovanie a spracovanie LR ako suroviny pre liečivé čaje a fytopreparáty

28.9.2001

Novoľubovnianske kúpele

prednášky venované jubilantom prof. Tomkovi a doc. Kresánkovi  (80 rokov)

28.11.2002

VÚLM Modra

výskum a vývoj nových fytofarmák

26.6.2003

hotel Starý orech, Hurbanovo

súčasný stav prípravkov z LR na našom trhu

11.9.2004

Kongresové centrum SPU Nitra

nové poznatky v oblasti štúdia prírodných liečiv

7.9.2005

Novoľubovnianske kúpele

fytofarmaká a doplnky výživy na našom trhu

15.6.2006

Herbex s.r.o., Vinica

rastlinné antioxidanty v prevencii a terapii humánnych ochorení

14.6.2007

Agropenzión Adam, Podkylava

farmakognostický výskum na farmaceutických fakultách v SR a ČR

12.6.2008

VPP SPU Kolíňany

pestovanie, zber a spracovanie LR

4.9.2009

FaF UK Bratislava

kvalita, bezpečnosť a účinnosť liečiv a liekov

9.9.2010

Novoľubovnianske kúpele

fytofarmaká a doplnky výživy na našom trhu – registrácia fytofarmák – kontrola výrobkov – producenti a spracovatelia LR

8.9.2011

Kongresové centrum SPU Nitra

agrotechnológia LR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnosti